Ing sawijining dina, ana Macan mlayu nggondhol daging.
Playune tekan kali sing banyune bening banget.
Macan banjur leren sawetara karo mlaku ngliwati kali ndeleng nyang ngisor.
Weruh wayangane dewe ana ing banyu,
Macan kaya weruh Macan liya ngrebut daginge.
Banjur nubruk wayangane dhewe nyegur ing kali.
Saking kagete bar nubruk banyu, Macan ora entuk apa-apa.
Malah dheweke kelangan daging kang digondhol mau merga keli ing kali.

Macan iku mau sejatine mung waspada, nanging luwih becik menawa seneng bebagen. Daging kang keli iku mau malah bisa dipangan bareng-bareng karo kancane. Macan bisa duwe kanca akeh menawa seneng bebagen, padha karo awake dhewe. Yen awake dhewe seneng bebagen, apa wae, mesthi awake dhewe akeh kancane. Mula, senenga bebagen ben kanca seneng karo awake dhewe.

dijupuk saka: nglukika basa

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s